THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A335, A333, A213, A210

THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A335, A333, A213, A210 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Tròn Đặc, Láp Đặc theo Tiêu chuẩn ASTM A335, A333, A213, A210 được sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A335, A333, A213, A210
THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A335, A333, A213, A210
THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A335, A333, A213, A210

 
THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A335/A333/A213

Bao gồm các loại sau:

THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN  ASTM A335 THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN  ASTM A333 THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC TIÊU CHUẨN ASTM A213
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc  tiêu chuẩn  ASTM A335 GR.P5 TThép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM  A333 GR.1 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T1
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P9 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.3 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T2
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P11Thép Tròn Đặc, Láp Đặc  Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.4 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T5
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335  GR.P22 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A333  GR.6 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T9
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 GR.P91 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.7 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T11
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 GR. P92 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.8 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T12
 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM  A333 GR.9 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T22
 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A333 GR.10 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T91
Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A335 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM  A333 GR.11 Thép Tròn Đặc, Láp Đặc tiêu chuẩn ASTM A213- T92

Tiêu chuẩn mác thép:  ASTM A335, ASTM A333, ASTM A213, ASME A335, ASME A333, ASME 213, JIS G3462, JIS G3458, DIN17175, GB9948, GB 6479

Vật liêu: 

  •  ASTM A335 Gr P1, P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91, P92

  • ASTM A333 Gr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

  • ASTM A213 T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92


Ứng dụng:

 

 

THÉP TRÒN ĐẶC, LÁP ĐẶC HỢP KIM NHIỆT ĐỘ CAO ASTM A335 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp dầu khí, hóa chất, đường ống dẫn nước, kết cấu, công nghiệp điện...

 

Thép tròn đặc, láp đặc tiêu chuẩn A333 được sử dụng trong Lò hơi,  bình ngưng tụ,  nhà máy lọc dầu, lọc nước,  nồi hơi, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp vận tải biển, ứng dụng trên lĩnh vực hàng hải, công nghiệp sản xuất ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp hóa chất, năng lượng hạt nhân.

 

Thép tròn đặc, láp đặc tiêu chuẩn ASTM A213 chuyên dùng cho công nghiệp hóa chất, dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi, lò hơi, bề mặt trao đổi nhiệt, công nghiệp sản xuất ô tô, khung xe nhiệt độ cao chịu mài mòn, nhiệt độ thấp kháng, chống ăn mòn. được sử dụng cho nồi hơi, trao đổi nhiệt, dầu khí, hàng không vũ trụ, hóa chất, quân đội.

 

Bảng Quy Cách Thép Tròn Đặc

THÉP TRÒN ĐẶC
STT TÊN SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) MÃ SẢN PHẨM STT TÊN SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)
1 Thép tròn đặc Ø6 0.22 Thép tròn đặc  46 Thép tròn đặc Ø155 148.12
2 Thép tròn đặc Ø8 0.39 Thép tròn đặc  47 Thép tròn đặc Ø160 157.83
3 Thép tròn đặc Ø10 0.62 Thép tròn đặc  48 Thép tròn đặc Ø170 178.18
4 Thép tròn đặc Ø12 0.89 Thép tròn đặc  49 Thép tròn đặc Ø180 199.76
5 Thép tròn đặc Ø14 1.21 Thép tròn đặc  50 Thép tròn đặc Ø190 222.57
6 Thép tròn đặc Ø16 1.58 Thép tròn đặc  51 Thép tròn đặc Ø200 246.62
7 Thép tròn đặc Ø18 2.00 Thép tròn đặc  52 Thép tròn đặc Ø210 271.89
8 Thép tròn đặc Ø20 2.47 Thép tròn đặc  53 Thép tròn đặc Ø220 298.40
9 Thép tròn đặc Ø22 2.98 Thép tròn đặc  54 Thép tròn đặc Ø230 326.15
10 Thép tròn đặc Ø24 3.55 Thép tròn đặc  55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
11 Thép tròn đặc Ø25 3.85 Thép tròn đặc  56 Thép tròn đặc Ø250 385.34
12 Thép tròn đặc Ø26 4.17 Thép tròn đặc  57 Thép tròn đặc Ø260 416.78
13 Thép tròn đặc Ø28 4.83 Thép tròn đặc  58 Thép tròn đặc Ø270 449.46
14 Thép tròn đặc Ø30 5.55 Thép tròn đặc  59 Thép tròn đặc Ø280 483.37
15 Thép tròn đặc Ø32 6.31 Thép tròn đặc  60 Thép tròn đặc Ø290 518.51
16 Thép tròn đặc Ø34 7.13 Thép tròn đặc  61 Thép tròn đặc Ø300 554.89
17 Thép tròn đặc Ø35 7.55 Thép tròn đặc  62 Thép tròn đặc Ø310 592.49
18 Thép tròn đặc Ø36 7.99 Thép tròn đặc  63 Thép tròn đặc Ø320 631.34
19 Thép tròn đặc Ø38 8.90 Thép tròn đặc  64 Thép tròn đặc Ø330 671.41
20 Thép tròn đặc Ø40 9.86 Thép tròn đặc  65 Thép tròn đặc Ø340 712.72
21 Thép tròn đặc Ø42 10.88 Thép tròn đặc  66 Thép tròn đặc Ø350 755.26
22 Thép tròn đặc Ø44 11.94 Thép tròn đặc  67 Thép tròn đặc Ø360 799.03
23 Thép tròn đặc Ø45 12.48 Thép tròn đặc  68 Thép tròn đặc Ø370 844.04
24 Thép tròn đặc Ø46 13.05 Thép tròn đặc  69 Thép tròn đặc Ø380 890.28
25 Thép tròn đặc Ø48 14.21 Thép tròn đặc  70 Thép tròn đặc Ø390 937.76
26 Thép tròn đặc Ø50 15.41 Thép tròn đặc  71 Thép tròn đặc Ø400 986.46
27 Thép tròn đặc Ø52 16.67 Thép tròn đặc  72 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
28 Thép tròn đặc Ø55 18.65 Thép tròn đặc  73 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
29 Thép tròn đặc Ø60 22.20 Thép tròn đặc  74 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
30 Thép tròn đặc Ø65 26.05 Thép tròn đặc  75 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
31 Thép tròn đặc Ø70 30.21 Thép tròn đặc  76 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
32 Thép tròn đặc Ø75 34.68 Thép tròn đặc  77 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
33 Thép tròn đặc Ø80 39.46 Thép tròn đặc  78 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
34 Thép tròn đặc Ø85 44.54 Thép tròn đặc  79 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
35 Thép tròn đặc Ø90 49.94 Thép tròn đặc  80 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
36 Thép tròn đặc Ø95 55.64 Thép tròn đặc  81 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
37 Thép tròn đặc Ø100 61.65 Thép tròn đặc  82 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
38 Thép tròn đặc Ø110 74.60 Thép tròn đặc  83 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
39 Thép tròn đặc Ø120 88.78 Thép tròn đặc  84 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
40 Thép tròn đặc Ø125 96.33 Thép tròn đặc  85 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
41 Thép tròn đặc Ø130 104.20 Thép tròn đặc  86 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
42 Thép tròn đặc Ø135 112.36 Thép tròn đặc  87 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
43 Thép tròn đặc Ø140 120.84 Thép tròn đặc  88 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
44 Thép tròn đặc Ø145 129.63 Thép tròn đặc  89 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
45 Thép tròn đặc Ø150 138.72 Thép tròn đặc  90 Thép tròn đặc Ø1000 6,165.39

 

 

 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD: 464/4 Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Tel: (84)-2-8-6259 0001 - Fax: (84)-2-8-6259 0002  
Emailthepductrung@gmail.com  Webthepductrung.com / http://ductrungsteel.com

  Ý kiến bạn đọc

Những sản phẩm mới hơn

Những sản phẩm cũ hơn

Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
SSAB
NIPPON
JFE
astm3
BAOSTEEL
KOREAN
HUYNDAI
RINA
KOBESTEEL
LlOYDS
POSCO
Hỗ trợ trực tuyến Cty Thép Đức Trung
JFE
LlOYDS
SSAB
HUYNDAI
POSCO
astm3
KOREAN
RINA
BAOSTEEL
NIPPON
KOBESTEEL
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây