Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600

Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600

Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép Hardox 400, Hardox 500, Hardox 450

Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép Hardox 400, Hardox 500, Hardox 450

Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép Hardox 400, Hardox 500, Hardox 450 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc, Phôi Thép Hardox 400, Hardox 500, Hardox 450 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Thép Tròn Đặc, Thép Làm Trục X20Cr13, 2Cr13, X30Cr13, X39Cr13

Thép Tròn Đặc, Thép Làm Trục X20Cr13, 2Cr13, X30Cr13, X39Cr13

Thép Tròn Đặc, Thép Làm Trục X20Cr13, 2Cr13, X30Cr13, X39Cr13 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Tròn Đặc, Thép Làm Trục X20Cr13, 2Cr13, X30Cr13, X39Cr13 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tròn, Thép Láp, Thép Đặc 15MH, 40XHM, 20X2H4A, 12XH3A

Thép Tròn, Thép Láp, Thép Đặc 15MH, 40XHM, 20X2H4A, 12XH3A

Thép Tròn, Thép Láp, Thép Đặc 15MH, 40XHM, 20X2H4A, 12XH3A - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập Khẩu trực tiếp với Quy cách đa dạng, nhiều mác thép từ các nhà máy Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Thép Ống Đúc A178, A312, A214

Thép Ống Đúc A178, A312, A214

Thép Ống Đúc A178, A312, A214 được sản xuất từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn nhập khẩu. Ngoài ra Công ty chúng tôi còn Cung cấp Thép Tấm, Thép Tròn Đặc.

Phôi Thép Tròn Đặc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435

Phôi Thép Tròn Đặc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435

Phôi Thép Tròn Đặc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Phôi Thép Tròn Đặc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phôi Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439

Phôi Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439

Phôi Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Phôi Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Giá cả cạnh tranh, vận chuyển toàn quốc.

Thép Ống Đúc Phi 32, 38, 54, 55, 57, 63, 65, 70, 83, 120, 195, 245, 299, 150, 159, 178, 170, 345

Thép Ống Đúc Phi 32, 38, 54, 55, 57, 63, 65, 70, 83, 120, 195, 245, 299, 150, 159, 178, 170, 345

Thép Ống Đúc Phi 32, 38, 54, 55, 57, 63, 65, 70, 83, 120, 195, 245, 299, 150, 159, 178, 170, 345 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Ống Đúc Phi 32, 38, 54, 55, 57, 63, 65, 70, 83, 120, 195, 245, 299, 150, 159, 178, 170, 345 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm Hợp Kim 15X, 20X, 30X, 35X, 40X, 45X, 40CR, 20CR, SCM440, SCM420

Thép Tấm Hợp Kim 15X, 20X, 30X, 35X, 40X, 45X, 40CR, 20CR, SCM440, SCM420

Thép Tấm Hợp Kim 15X, 20X, 30X, 35X, 40X, 45X, 40CR, 20CR, SCM440, SCM420 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Tấm Hợp Kim 15X, 20X, 30X, 35X, 40X, 45X, 40CR, 20CR, SCM440, SCM420 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Giá cạnh tranh.

Láp Tròn Đặc - Phôi Thép Đặc 39NiCrMo3, SCM440H, SCM420H, SCM415H, SCM435H

Láp Tròn Đặc - Phôi Thép Đặc 39NiCrMo3, SCM440H, SCM420H, SCM415H, SCM435H

Láp Tròn Đặc - Phôi Thép Đặc 39NiCrMo3, SCM440H, SCM420H, SCM415H, SCM435H - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Láp Tròn Đặc - Phôi Thép Đặc 39NiCrMo3, SCM440H, SCM420H, SCM415H, SCM435H từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phôi Thép Đặc, Thép Làm Trục 20CR, 20X, 40X, 40CR, 45CR, 45X, 15X

Phôi Thép Đặc, Thép Làm Trục 20CR, 20X, 40X, 40CR, 45CR, 45X, 15X

Phôi Thép Đặc, Thép Làm Trục 20CR, 20X, 40X, 40CR, 45CR, 45X, 15X - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc từ các nhà máy lớn.

Thép Tấm Hợp Kim 20CrMnTi, 20CrNiMo, 20CrMoH, 20CrMnMo, 30CrNiMo8, 17CrNiMo6,16MnCr5

Thép Tấm Hợp Kim, Thép Tròn 20CrMnTi, 20CrNiMo, 20CrMoH, 20CrMnMo, 30CrNiMo8, 17CrNiMo6,16MnCr5

Thép Tấm Hợp Kim, Thép Tròn 20CrMnTi, 20CrNiMo, 20CrMoH, 20CrMnMo, 30CrNiMo8, 17CrNiMo6,16MnCr5 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Tấm Hợp Kim, Thép Tròn 20CrMnTi, 20CrNiMo, 20CrMoH, 20CrMnMo, 30CrNiMo8, 17CrNiMo6,16MnCr5 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Phôi Thép Tròn Cr12MoV, 5NiCrMoV, 4Cr5MoSiV1, 3Cr2W8V, 5 CrMoMo, Cr12

Thép Tấm, Phôi Thép Tròn Cr12MoV, 5NiCrMoV, 4Cr5MoSiV1, 3Cr2W8V, 5CrMoMo, Cr12

Thép Tấm, Phôi Thép Tròn Cr12MoV, 5NiCrMoV, 4Cr5MoSiV1, 3Cr2W8V, 5CrMoMo, Cr12 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Phôi Thép Tròn Cr12MoV, 5NiCrMoV, 4Cr5MoSiV1, 3Cr2W8V, 5CrMoMo, Cr12 Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,..

Thép Tròn Đặc, Thép Trục SCM435H, SCM440H, SCR420H, SCR435H

Thép Tròn Đặc, Thép Trục SCM435H, SCM440H, SCR420H, SCR435H

Thép Tròn Đặc, Thép Trục SCM435H, SCM440H, SCR420H, SCR435H - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp các loại Thép làm trục, Thép Hợp Kim xuất xứ Hàn Quốc, Nga, Nhật bản, Trung Quốc. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn. Giao hàng toàn quốc.

Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600

Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600

Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600 được sản xuất tại Đức, hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 400

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 400

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 400- Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 400 xuất xứ Thụy Điển, hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500 xuất xứ Thụy Điển, hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.

Thép Tròn Đặc, Thép Trục 3Cr2Mo, 3Cr2NiMo, 4Cr13, Cr12, 5CrNiMo, Cr8Mo2SiV

Thép Tròn Đặc, Thép Trục 3Cr2Mo, 3Cr2NiMo, 4Cr13, Cr12, 5CrNiMo, Cr8Mo2SiV

Thép Tròn Đặc, Thép Trục 3Cr2Mo, 3Cr2NiMo, 4Cr13, Cr12, 5CrNiMo, Cr8Mo2SiV - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp các loại Thép Chế Tạo, Thép Làm Trục, Thép Làm Bánh Răng.

Thép Tấm, Thép Tròn, Thép Hợp Kim, Thép Ống SA213, SA210, SA335, SA333

Thép Tấm, Thép Tròn, Thép Hợp Kim, Thép Ống SA213, SA210, SA335, SA333

Thép Tấm, Thép Tròn, Thép Hợp Kim, Thép Ống SA213, SA210, SA335, SA333 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Cung cấp Uy tín, hàng hóa đảm bảo đúng Chất lượng, có đầy đủ CO CQ.


Các sản phẩm khác

Tin mới nhất
Xem tiếp sản phẩm Tin mới nhất
Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
RINA
HUYNDAI
BAOSTEEL
SSAB
JFE
astm3
KOREAN
NIPPON
LlOYDS
POSCO
KOBESTEEL
LlOYDS
POSCO
BAOSTEEL
SSAB
JFE
astm3
NIPPON
HUYNDAI
KOBESTEEL
RINA
KOREAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây