Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26

Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26

Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26 xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

BẢNG GIÁ THÉP TẤM A387   SA387 XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN

BẢNG GIÁ THÉP TẤM A387 - SA387 XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN

BẢNG GIÁ THÉP TẤM A387 - SA387 XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu THÉP TẤM A387 - SA387 Xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa Đơn.

Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K

Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K

Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhâp khẩu Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia.

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3  c07f24217d6e

Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3

Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17

Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17

Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Cung cấp Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106A53API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106/A53/API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106/A53/API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐỨC TRUNG xin gửi tới Quý khách hàng BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106/A53/API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC.

Thép Ống Đúc STPT370, STPT410, STPT480, STPT38, STPT42, STPT49

Thép Ống Đúc STPT370, STPT410, STPT480, STPT38, STPT42, STPT49

Thép Ống Đúc STPT370, STPT410, STPT480, STPT38, STPT42, STPT49 được sản xuất theo Tiêu chuẩn JIS G3456 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.

Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49

Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49

Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là Nhà nhập khẩu Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49 theo Tiêu Chuẩn JIS G3455 xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là Nhà nhập khẩu S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.

Thép Ống Đúc, Thép Tấm Tiêu Chuẩn JIS G3457 - Grade STPY400, STPY41

Thép Ống Đúc, Thép Tấm Tiêu Chuẩn JIS G3457 - Grade STPY400, STPY41

Thép Ống Đúc, Thép Tấm Tiêu Chuẩn JIS G3457 - Grade STPY400, STPY41 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là Nhà nhập khẩu Thép Ống Đúc, Thép Tấm Tiêu Chuẩn JIS G3457 - Grade STPY400, STPY41 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC   THÉP TRÒN ĐẶC   THÉP TẤM INOX 310, 310S, 310H

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC - THÉP TRÒN ĐẶC - THÉP TẤM INOX 310, 310S, 310H

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC - THÉP TRÒN ĐẶC - THÉP TẤM INOX 310, 310S, 310H - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC - THÉP TRÒN ĐẶC - THÉP TẤM INOX 310, 310S, 310H Xuất xứ Ấn Độ, Nhật bản, Trung Quốc...

Thép Ống Đúc, Thép Không Gỉ, Thép Tròn SUH38, SUH309, SUH310, SUH330

Thép Ống Đúc, Thép Không Gỉ, Thép Tròn SUH38, SUH309, SUH310, SUH330

Thép Ống Đúc, Thép Không Gỉ, Thép Tròn SUH38, SUH309, SUH310, SUH330 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc, Thép Không Gỉ, Thép Tròn SUH38, SUH309, SUH310, SUH330 xuất xứ Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật.

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Haynes 188, Haynes 230, Haynes 25

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Haynes 188, Haynes 230, Haynes 25

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Haynes 188, Haynes 230, Haynes 25 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập Khẩu Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Haynes 188, Haynes 230, Haynes 25 Xuất Xứ Trung Quốc, Mỹ.

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Hastelloy C2000, Hastelloy C22, Hastelloy C276

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Hastelloy C2000, Hastelloy C22, Hastelloy C276

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Hastelloy C2000, Hastelloy C22, Hastelloy C276 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc Hastelloy C2000, Hastelloy C22, Hastelloy C276 xuất xứ Trung Quốc, Mỹ..

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc A381, A389, A105, A38, A32, A320, A325, S355NL

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc A381, A389, A105, A38, A32, A320, A325, S355NL

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc A381, A389, A105, A38, A32, A320, A325, S355NL - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Tròn Đặc A381, A389, A105, A38, A32, A320, A325, S355NL Xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..


Các sản phẩm khác

Tin mới nhất
Xem tiếp sản phẩm Tin mới nhất
Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
KOBESTEEL
NIPPON
POSCO
SSAB
LlOYDS
KOREAN
astm3
HUYNDAI
RINA
BAOSTEEL
JFE
LlOYDS
BAOSTEEL
KOBESTEEL
KOREAN
POSCO
astm3
NIPPON
JFE
RINA
SSAB
HUYNDAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây