Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13

Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13

Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..

Bảng Giá Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4

Bảng Giá Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4

Bảng Giá Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4, JIS G4140 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

BẢNG GIÁ THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439

BẢNG GIÁ THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439

BẢNG GIÁ THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bảng Giá Thép Tấm A570, EH50, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589

Bảng Giá Thép Tấm A570, EH50, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589

Bảng Giá Thép Tấm A570, EH50, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Cung cấp Thép Tấm A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản../

BẢNG GIÁ THÉP SILIC, TÔN SILIC ( EL )

BẢNG GIÁ THÉP SILIC, TÔN SILIC ( EL )

BẢNG GIÁ THÉP SILIC, TÔN SILIC ( EL ) - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Tôn Silic từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan../

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9 10, 13CrMo44

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9-10, 13CrMo44

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9-10, 13CrMo44 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9-10, 13CrMo44 xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26

Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26

Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26 xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

BẢNG GIÁ THÉP TẤM A387   SA387 XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN

BẢNG GIÁ THÉP TẤM A387 - SA387 XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN

BẢNG GIÁ THÉP TẤM A387 - SA387 XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu THÉP TẤM A387 - SA387 Xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa Đơn.

Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K

Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K

Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhâp khẩu Bảng Giá Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ASTM A588 Grade A/B/C/K xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia.

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn A297 Grade HC, HD, HE, HF, HH, HP xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3  c07f24217d6e

Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3

Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Ống Đúc SCH18, SCH19, SCH20, SCH21, SCH22, SCH23, SCH24, SCH3 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17

Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17

Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc SCH1, SCH11, SCH12, SCH13, SCH13A, SCH15, SCH16, SCH17 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Cung cấp Thép Tấm, Thép Tròn Đặc C75S, C75Cr1, S75CM, C67S, C65, C75 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu THÉP HÌNH H, U, I, V A36, A572, A283, A515, A516 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106A53API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106/A53/API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106/A53/API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐỨC TRUNG xin gửi tới Quý khách hàng BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐÚC A106/A53/API5L XUẤT XỨ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC.

Thép Ống Đúc STPT370, STPT410, STPT480, STPT38, STPT42, STPT49

Thép Ống Đúc STPT370, STPT410, STPT480, STPT38, STPT42, STPT49

Thép Ống Đúc STPT370, STPT410, STPT480, STPT38, STPT42, STPT49 được sản xuất theo Tiêu chuẩn JIS G3456 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.

Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49

Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49

Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là Nhà nhập khẩu Thép Ống Đúc STS370, STS38, STS410, STS42, STS480, STS49 theo Tiêu Chuẩn JIS G3455 xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là Nhà nhập khẩu S65C, C60E, 61SICR7, 55CR3, 60CR3, 51CRV4, 54SICR6 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.


Các sản phẩm khác

Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
NIPPON
SSAB
LlOYDS
RINA
HUYNDAI
BAOSTEEL
JFE
KOBESTEEL
KOREAN
POSCO
astm3
KOBESTEEL
POSCO
HUYNDAI
JFE
RINA
NIPPON
SSAB
BAOSTEEL
KOREAN
astm3
LlOYDS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây