Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc 40Cr28Si, 40Cr24Si, 40Cr17Si

Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc 40Cr28Si, 40Cr24Si, 40Cr17Si

Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc 40Cr28Si, 40Cr24Si, 40Cr17Si - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Cung cấp Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc 40Cr28Si, 40Cr24Si, 40Cr17Si.

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc 120Mn7Mo1, 110Mn13Mo1, 120Mn13Cr2, 120Mn13Ni3, 90Mn14Mo

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc 120Mn7Mo1, 110Mn13Mo1, 120Mn13Cr2, 120Mn13Ni3, 90Mn14Mo

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc 120Mn7Mo1, 110Mn13Mo1, 120Mn13Cr2, 120Mn13Ni3, 90Mn14Mo - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc 120Mn7Mo1, 110Mn13Mo1, 120Mn13Cr2, 120Mn13Ni3, 90Mn14Mo.

Thép Tấm, Thép Ống Đúc  Thép Tròn Đặc S60C, C60

Thép Tấm, Thép Ống Đúc. Thép Tròn Đặc S60C, C60

Thép Tấm, Thép Ống Đúc. Thép Tròn Đặc S60C, C60 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Cung cấp Thép Tấm, Thép Ống Đúc. Thép Tròn Đặc S60C, C60 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Đài Loan..

Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SS490, SM570

Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SS490, SM570

Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SS490, SM570 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tròn Đặc, Láp Tròn Đặc SS490, SM570 Xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..

Thép Tròn Đặc - Thép Tấm 25CR2MOV, 25CR2MOVA, 25CRMO4, 25CRMOS4, 25CRMOPB4

Thép Tròn Đặc - Thép Tấm 25CR2MOV, 25CR2MOVA, 25CRMO4, 25CRMOS4, 25CRMOPB4

Thép Tròn Đặc - Thép Tấm 25CR2MOV, 25CR2MOVA, 25CRMO4, 25CRMOS4, 25CRMOPB4 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập Khẩu Thép Tròn Đặc - Thép Tấm 25CR2MOV, 25CR2MOVA, 25CRMO4, 25CRMOS4, 25CRMOPB4.

Thép Tròn Đặc, Thép Tấm HPM7, HPM38, HPM77, HPM38S, HPM31, HPM75, HAP10

Thép Tròn Đặc, Thép Tấm HPM7, HPM38, HPM77, HPM38S, HPM31, HPM75, HAP10

Thép Tròn Đặc, Thép Tấm HPM7, HPM38, HPM77, HPM38S, HPM31, HPM75, HAP10 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tròn Đặc, Thép Tấm HPM7, HPM38, HPM77, HPM38S, HPM31, HPM75, HAP10 Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Vật Liệu Thép Đóng Tàu, Thép Mỏ Đóng Tàu

Vật Liệu Thép Đóng Tàu, Thép Mỏ Đóng Tàu

Vật Liệu Thép Đóng Tàu, Thép Mỏ Đóng Tàu - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Trực Tiếp Thép Đóng Tàu, Thép Mỏ Đóng Tàu từ các nhà máy lớn, hàng hóa có đầy đủ CO CQ.

Thép Ống, Thép Tấm, Thép Tròn P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P265TR2

Thép Ống, Thép Tấm, Thép Tròn P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P265TR2

Thép Ống, Thép Tấm, Thép Tròn P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P265TR2 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Ống, Thép Tấm, Thép Tròn P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P265TR2.

Thép Tròn Đặc SC410, SSC400, SC480, SC450

Thép Tròn Đặc SC410, SSC400, SC480, SC450

Thép Tròn Đặc SC410, SSC400, SC480, SC450 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tròn Đặc SC410, SSC400, SC480, SC450 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản.

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Hình U, I, H, V SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC.

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SM400A, SM400B, SM400C, SM570, SS490

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SM400A, SM400B, SM400C, SM570, SS490

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SM400A, SM400B, SM400C, SM570, SS490 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Hình U, I, H, V SM400A, SM400B, SM400C, SM570, SS490.

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V S355JR, S355J2, S355JO, S355J2H

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V S355JR, S355J2, S355JO, S355J2H

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V S355JR, S355J2, S355JO, S355J2H - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Hình U, I, H, V S355JR, S355J2, S355JO, S355J2H.

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SCM440, SCM420, SCM415, SCM435

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SCM440, SCM420, SCM415, SCM435

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SCM440, SCM420, SCM415, SCM435 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Hình U, I, H, V SCM440, SCM420, SCM415, SCM435.

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SCR440, SCR420, SCR415, SCR435

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SCR440, SCR420, SCR415, SCR435

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V SCR440, SCR420, SCR415, SCR435 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Hình U, I, H, V SCR440, SCR420, SCR415, SCR435.

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V S15C, S20C, S30C, S35C, S40C, S45C, S55C

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V S15C, S20C, S30C, S35C, S40C, S45C, S55C

Bảng Giá Thép Hình U, I, H, V S15C, S20C, S30C, S35C, S40C, S45C, S55C - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Hình U, I, H, V S15C, S20C, S30C, S35C, S40C, S45C, S55C.

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Duplex 2205, 2507

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Duplex 2205, 2507

Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Duplex 2205, 2507 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Duplex 2205, 2507 xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu.

THÉP CHỊU MÀI MÒN EVERHARD C340, C400, C450, C550, C600, C400LE, C450LE,C500LE

THÉP CHỊU MÀI MÒN EVERHARD C340, C400, C450, C550, C600, C400LE, C450LE,C500LE

THÉP CHỊU MÀI MÒN EVERHARD C340, C400, C450, C550, C600, C400LE, C450LE,C500LE - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu duy nhất tại Việt Nam THÉP CHỊU MÀI MÒN EVERHARD C340, C400, C450, C550, C600, C400LE, C450LE,C500LE.

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc JFE EH400, EH500, EH360, EH450

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc JFE EH400, EH500, EH360, EH450

Thép Tấm, Thép Tròn Đặc JFE EH400, EH500, EH360, EH450 - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Tấm, Thép Tròn Đặc JFE EH400, EH500, EH360, EH450.

Bảng Giá Thép 30CrMnSiNi2A, 30crmnsia, 30simncr2ni2, 34cr2ni2mo

Bảng Giá Thép 30CrMnSiNi2A, 30crmnsia, 30simncr2ni2, 34cr2ni2mo

Bảng Giá Thép 30CrMnSiNi2A, 30crmnsia, 30simncr2ni2, 34cr2ni2mo - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép 30CrMnSiNi2A, 30crmnsia, 30simncr2ni2, 34cr2ni2mo.


Các sản phẩm khác

Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
BAOSTEEL
JFE
HUYNDAI
RINA
NIPPON
KOBESTEEL
SSAB
KOREAN
POSCO
astm3
LlOYDS
KOBESTEEL
HUYNDAI
RINA
POSCO
LlOYDS
astm3
NIPPON
KOREAN
SSAB
BAOSTEEL
JFE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây